Yapay Zeka

Günümüzde teknolojinin her geçen gün gelişme göstermesi beraberinde yeni terimlerin hayatımıza girmesine neden oluyor. Özellikle de son yıllarda çok tartışılan konuların başında gelen Yapay zekâ teknolojisi ile ilgili olarak merak ettiğiniz bütün soruların cevaplarını sizlere buradan açıklamak istiyoruz.

Basit bir ifade ile anlatacak olduğumuz zaman Yapay zekâ teknolojisinin insan hayatını kolaylaştıran birçok unsuru yinelenebilir bir şekilde sistemler ve makineler ile bizlere sunuyor, olması diyebiliriz. Günümüzde kullanılmaya başlanan ve beraberinde birçok kolaylığı da bizlere sunan yapay zekâ teknolojisi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların bazıları bu konuda soru işaretleri doğmasına neden olmaktadır.

Bu teknolojinin her geçen gün gelişme göstermesi ile birlikte iş alanlarda insan ihtiyacına olan talebin her geçen gün azalacak olması beraberinde, işsizlik boyutlarının ortaya çıkacağının en büyük göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle de günümüzde sohbet robotları özellikle de telefon hizmetleri konusunda müşterilerinin sorunlarını kısa süre de çözüme kavuşturması en basit örneği ile yapay zekânın aslında ne kadar faydalı bir durum olduğunu bizlere göstermektedir.

Yapay zekâ sayesinde müşterilerinin sorunlarını daha hızlı sürede anlayarak kısa süre içerisinde çözüme kavuşturması bu durumun ilerleyen yıllarda birçok işlemde kullanılacak olduğunu bizlere göstermektedir.

Yapay zekânın bizlere sunduğu kolaylıklar

İnsanların algıları ve tepkileri üzerine kurulu bir sistem olan yapay zekânın özellikle de sistematik olarak ortaya çıkan sorunları kısa süre içerisinde çözme gibi bir yetiye sahip olması beklenmektedir. Özellikle de günümüzde benzer sorunlar için uğraşan insanların bu sorunların benzer olmasına karşılık aslında basit işlemlerde bile uzun vakit kaybı yaşayarak sorunları çözmeye çalışması büyük zaman kaybı olarak görülmektedir. Ancak yapay zekâ ile geliştirilen bu sistem ile birlikte insanı uğraştıran bu sorunların bu sistem sayesinde son derece kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması bu zekâ türünün son derece başarılı olduğunu bizlere göstermektedir.

Yapay zekâ teknolojisini aslında iki başlık altında toplamak en doğru tercih olacaktır. Özellikle de Makine öğrenimi (Machine Learning), diğeri ise Derin Öğrenme (Deep Learning) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Makine öğrenimine örnek;

Yapay zekâ teknolojisinde makine öğrenimine örnek olarak, bir market düşünün marketten alışveriş yapan müşterilerinin aldıkları ürünler arasında karşılaştırma bu yapay zekâ ile yapılmaktadır. Marketten cips alan müşterilerinin büyük bir çoğunluğunun da aynı zamanda kola aldığı makine tarafından tespit edilmektedir. Bu durumda ortaya çıkan Yapay zekâ teknolojisi sayesinde bu tarz işlemler kayıt altına alınmaktadır. Cips ile kola raflarının yan yana koyulmasından sonra satışlarda son derece yüksek satış rakamlarına ulaşmaktadır. Bu yüzden de Yapay zekâ teknolojisinin ilerleyen yıllarda insanların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı raporlar beraberinde birçok olumlu örneği bizlere sunacağa benzemektedir.

 Yapay zekâ teknolojisinin uygulama alanları nelerdir?

  • Ses tanıma özelliği
  • Görüntü işleme özelliği
  • Doğal dilleri işleme özelliği
  • Ve son olarak da muhakeme özelliği
  1. Ses Tanıma Özelliği

Günümüzde son derece aktif şekilde kullanılan bu teknolojin özelikle gelişme gösterip aynı zamanda sorunlar üzerinde cevap verdiğini de şahit oluyoruz. Sadece ses tanıma ile kalmayıp aynı zamanda sorulan soruların birçoğuna da cevap verme yetisine sahiptir. Özellikle telefon hizmetleri üzerinde çok sık karşımıza çıkan bu özelliğin ilerleyen yıllarda daha da gelişme göstererek hayatımızda yer alması beklenmektedir.

  1. Görüntü İşleme Özelliği

Görüntü işleme özelliği de Yapay zekâ teknolojisinin bizlere sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Özellikle de günümüzde sürücüsüz araçların giderek hayatımızda yerini alması Yapay zekâ teknolojisinin bizlere sunduğu özelliklerin başında gelmektedir. Araçların güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlayan bu sistem sayesinde cisimlerin kod ile sistem üzerinden taranarak Yapay zekâ teknolojisine yüklenmesi beraberinde son teknoloji hizmetlerin insanlığa sunulmasına neden olmaktadır.

  1. Doğal Dil İşleme Özelliği

Özellikle arama motorlarının çok sık tercih ettiği işlemler arasında gelen bu özellikle de Yapay zekâ teknolojisinin bizlere sunduğu hizmetler arasında gelmektedir. Google ve benzeri arama motorlarında yanlış telaffuz ettiğimiz işlemler sırasında doğal dil işleme özelliği sayesinde “ Bunu mu Demek İstediniz” sorusu ile çok sık karşılaşıyoruz. İşte bu sistem de bizlere Doğal Dil işleme özelliği olarak Yapay zekâ teknolojisinin sunduğu hizmetler arasında geldiğini göstermektedir.

  1. Muhakeme yeteneği özelliği

Aslında Yapay zekâ teknolojisinin en çok zorlandığı konular arasında yer alan bu özelliğinde yakın zaman içerisinde stabil bir şekilde çalışma yetisi ile karşımıza çıkacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde ortaya çıkan sorunlar arasında en mantıklı olana karar vermek için geçmiş örneklerden test ederek sisteme alan bu teknoloji en çok tercih edileni bizlere sunarak muhakeme özelliği ile hizmet sunmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin son derece hızlı geliştiği dünya üzerinde Yapay zekâ teknolojisinin özellikle de iş hayatında birçok olumlu hizmet sunacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu konuda ortaya çıkacak olan olumsuzlukların da önüne geçmek için Yapay zekâ teknolojisini insan önüne koyarak iş yapmak değil de, insanlara yardımcı bir iş kolu olarak görmek birçok ünlü firmanın CEO’su tarafından ortaya atılmaktadır. Bu yüzden de yakın zamanda hayatımızda çok ciddi yer edecek olan bu teknoloji sayesinde bakalım bizlere sunulacak olan bu hizmet neleri hayatımıza getirecek, neleri de bizlerden götürecektir? Bunu hep birlikte göreceğiz.

ai nedir

Yapay Zekâ Güvenliği

Siber saldırıların her geçen gün arttığı günümüzde Yapay Zekâ Güvenliği ile ilgili merak edilen sorularınızın cevaplarını buradan açıklamak istiyoruz. Özellikle de siber saldırı boyutlarının dünya üzerinden her geçen gün artması yapay zekâ sayesinde bu saldırıların en alta inmesi için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.

Yapay Zekânın temel sorunlara olan çözümü

İnsan beyninin karar mekanizmasına yakın bir çalışma sistemi ile ortaya çıkan Yapay Zekâ Güvenliği sayesinde yeni güvenlik duvarları geliştirilmeye devam etmektedir. Özellikle de insan beyninin çalışmasına benzer bir yapı da olması yapay zekânın insan hayatına olumlu etkileri de bulunmaktadır. Günümüzde bu teknolojinin insan beyninin çalışmasına benzer çalışmalar ne kadar devam etse de bu konuda insan beyni gibi çalıştığını söylemek doğru olmayacaktır. Yazılımcılar insan beyni üzerinde yaptığı çalışmaların birebir sonuç vermeyeceğini bilmesinden dolayı tamamen özel alanlara yönelik yapay zekâ yazılımları üzerinde çalışmaları devam etmektedir. Ancak ilerleyen teknoloji ile bu özel alanların daha gelişme göstermesi yapay zekâ güvenliğinin geleceğinin bir adım daha ileriye taşınması konusunda bizlere yardımcı olacaktır.

Yapay zekâ uygulamalarının amacı

Son derece basit bir dille ifade etmek gerektiği zaman, bu uygulamanın amacı, bir işte uzman olan kişinin belirli bir süre harcayarak yaptığı bir işi makineler yardımı ile en kısa sürede optimize ederek bizlere sunmasına yardımcı olacaktır.

Bu konuda sağlık alanında bir örnek vermek gerekirse, kanserli hücreler üzerinde çalışan bir uzman doktorun yapacağı bu çalışmaların belirli bir yazılım ile birlikte bu süreyi optimizasyon sayesinde en kısa süreye indirerek daha önce bulunmuş olan hücreler konusunda yapay zeka devreye girerek, hücrelerin bulunması konusunda zamanı daha kısa süreye indirmektedir. Buna benzer birçok örneği bulunan yapay zekâ sistemi sayesinde iş kolunun daha kısa sürede sonuç vermesi büyük oranda beklenmektedir.

Kısacası uzmanlık gerektiren bir alanın verileri elimizde olduğu sürece yapay zekâ bunu en alt seviyeye indirerek kısa süre içerisinde uzun uğraşlar vermeden bizlere olumlu sonuçlar verecektir.

Yapay Zekâ Güvenliğinde başarı oranı ne durumdadır?

Günümüzde siber saldırı oranlarının her geçen gün artmasına bağlı olarak yapay zekâ sayesinde de bu saldırıların bertaraf edilmesi Yapay Zekâ Güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Özellikle de siber saldırıların tespit edilmesi amacıyla geliştirilen yazılımların sistem üzerinde olup olmadığı bu güvenlik sayesinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bu alanda yapılan akademik çalışmaların özellikle de başarı oranlarına baktığımız zaman Yapay Zekâ Güvenliğinin %85 ile %99 oranında başarı sağladığını görüyoruz. Henüz geliştirilmeye son derece müsait olan Yapay Zekâ Güvenliğinin yakın zaman içerisinde daha da geliştirilecek olması beraberinde bu oranın giderek artmasına da neden olacak gibi durmaktadır.

Birçok alanda risk oluşturmaktadır

Siber saldırı boyutlarının sadece mail boyutu ile sınırlı kalmadığı şu günlerde birçok iş alanı için ciddi risklerin bulunduğunu biliyoruz. Özellikle de her sektörde ortaya çıkan bu tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalarına devam eden Yapay Zekâ Güvenliği şirketlerinin son derece başarılı adımlar atması bu alanda risklerin biraz olsun ortadan kalktığını bizlere göstermektedir. Bununla beraber de ortaya çıkan sorunlarda Yapay Zekâ Güvenliğinin ne kadar başarılı olduğunu bizlere net bir şekilde göstermektedir.

Bu tarz saldırıların %100 insan gücü ile aşılmasının mümkün olmadığı şu günlerde sistem üzerinden saldırıları en aza indirmek için Yapay Zekâ Güvenliğinin mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bulut tabanlı AL güvenlik sistemlerinin özellikle de bankacılık sektöründe çok fazla karşımıza çıkması yapay zekânın ne kadar başarılı olduğunu bizlere göstermektedir.

Yapay Zekâ Güvenliği sayesinde sistem üzerinde yanlış olanları algılayarak insan gözünden kaçan zararlı yazılımları da tespit etmektedir. Bu sayede de bilgisayar korsanlarına karşı ve buna benzer zararlı yazılımlara karşı stabil bir şekilde yapay zeka çalışmaları hizmetlerine devam etmektedir.

Öngörü ve Tahmin konusunda son derece başarılı sonuçlar vermektedir

Yapay Zekâ Güvenliğinin öngörü ve tahmin çalışmalarının son derece başarılı olduğu bugüne kadar yapılan çalışmalar üzerinde bizlere sunulmuştur. Özellikle de yazılımların bir önceki verilerden yola çıkarak zararlı olanları tespit etmesi ve buna benzer gelecek olan tehditleri önceden algılaması Yapay Zekâ Güvenliğinin ne kadar önemli bir veri olduğunu bizlere göstermektedir. Bu sayede de ortaya çıkan sorunların daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşmasını sağlamaktadır.

Olumsuz etkilerinden çok olumlu etkilerine bakmak lazım

Yapay Zekâ Güvenliği ile ilgili birçok konuda tartışma bulunmaktadır. Özellikle de iş gücü konusunda insanlığın birçoğunun işsiz kalacağına dair endişenin bulunması aslında, Yapay Zekânın olumlu kullanıldığı zaman insan gücünün yetişmediği yerlerde karşımıza çıktığını bizlere göstermektedir. Özellikle de zararlı yazılım tespiti konusunda benzer konular üzerinde çalışmaları bulunan Yapay Zekâ Güvenliğinin bu yüzden de olumlu birçok etkisi bulunmaktadır. Günümüzde dünya devi şirketlerin ( Google, Microsoft, Cisco) Yapay Zekâ Güvenliği konusunda ayırdığı bütçelerin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Gelecek nesiller arasında son derece önemli olan bu teknoloji sayesinde zararlı olacak olan her türlü yazılımın bizler için birer fayda sağlayacağını görmezden gelemeyiz. Bu yüzden de Yapay Zekâ Güvenliği konusunda ülkemizin de çalışmalarına en kısa süre de hız vermesi ve bu konuda da yerli Yapay Zekâ Güvenliğini tercih etmesi son derece önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir