Bilgi Teknolojileri

Bilginin üretimi, toplamasının sağlanması, birikimi, işlemesinin yapılması, yeni sonuca ulaşılması, yayılmasının gerçekleşmesi, bilginin korunması ve bu eylemlere yardımcı olacak araçların tümü olarak tanımlanabilir. Bu fikir her alan için geçerli olmaktadır. Bilgi teknolojilerinde vurgulanan araç-gereçler değildir. Vurgulanan noktalar insanın önemi ve bu teknolojileri oluşturmada belirlenen hedeflerdir. Bilgiyi pratik bir şekilde işlemek ve insanlara faydalı olacak hizmetlerin sağlanmasına dönüştürmek temel amaçtır.

Özel sektör ve kamu tarafından son yıllarda bilgi teknolojileri rağbet görmeye başlamıştır. Farklı sektörlerden bu alana ilginin artmasının sebebi, verimliliği arttırmak ve piyasada önde gelen firmalardan gelme amacıdır. Bilgi teknolojilerinden doğru ve yeteri kadar faydalanamayan, çağa uygun adımlar atamayan hiçbir firma veya hiçbir ülke büyük bir ekonomiye sahip olamayacak ve adından söz ettiremeyecektir.

Bilgi Teknolojilerinin Kapsam Alanı

Bilgi teknolojileri 4 ögeden oluşmaktadır: Yazılım, ekipmanlar, donanım ve hizmetler. Bulut tabanlı sistemler, bulut tabanlı sistemlerin kullanımı ile çalışan yazılım araçları, enformasyon araçları, bilgi teknolojilerinden yararlanılmak istenen amacı gerçekleştiren, bu amacı sağlayıcı araçlardır. Bu araçların kullanımı ile veriler kullanılır, incelenir, verilerin analizi gerçekleştirilir ve ortaya çıkan sonuç ile yeni ürünler oluşturulur. Yeni ürün oluşturmayan kapsamda yeni hizmet modelleri çizilerek avantaj sağlanır.

Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile hizmet ve ürün geliştirme süreci insan odaklı ve daha verimli hale gelir. Bilgi teknolojilerinden faydalanmak şirket içi verimin yükselmesine, ülkenin diğer ülkelere oranla daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına fayda sağlar. Yapılan analizler, sorunları bulmaya, kontrol altında tutmaya ve çözmeye yardımcı olur. Yeni projelerin gelişmesi ve daha yüksek oranda müşteri memnuniyeti sağlanması başarılır.

Bilgi Teknolojileri Kullanmanın Faydaları

  1. Kurumsal organizasyon şemasını güçlendirir. Daha verimli kullanılan şema ile sorunlar bulunur, çözüm yöntemleri üretilir, rekabet gücünde artış ve bulunulan konumu sağlama alma sağlanır.
  2. Üretim süreçlerinin yakından takibi kolaylaşır ve sıkı denetim altında tutulması sağlanır. Üretime olumsuz etkileri bulunan veya üretimde kullanılması gerekmeyen, maliyeti arttırıp sonuca faydası olmayan birimlerin bulunmasını kolaylaştırır.
  3. En düşük maliyetle en kaliteli iş ve daha fazla ürün ortaya çıkmasına yol açar.
  4. Kendisini yenilemek ve geliştirmek isteyen sektörlerin elde etmesi gereken bilgiye ulaşmasını kolaylaştırır.
  5. Elde edilen bilgileri işlemden geçirerek yeni hizmet rolleri ve yeni ürün oluşumları bulunmasına katkı sağlar.
  6. Üretim ve hizmet alanında hata riskini azaltır.
  7. Tüketiciye de artı olarak uygun fiyat ve kaliteli ürün olarak yansıma gösterir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir