PIR değeri nedir ?

“Position in range” terimi, işletmelerde çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan bir terimdir. Bu terim, çalışanların performanslarının, belirlenen hedeflere göre nerede olduğunu gösterir. Bu sayede, işverenler çalışanların performanslarını değerlendirirken, bu değerlendirmeleri daha objektif ve adil bir şekilde yapabilirler.

“Position in range” verileri, belirlenmiş hedeflerin ve standartların ölçüldüğü performans değerlendirme sistemleri tarafından toplanır. Bu hedefler, işletmenin stratejik hedefleri, iş birimleri hedefleri, bölüm hedefleri ve çalışan hedefleri olarak farklı düzeylerde belirlenir.

Performans değerlendirme sistemleri, genellikle bir dizi ölçüm yöntemi kullanır. Bu yöntemler arasında, hedef bazlı ölçüm, davranışsal ölçüm ve 360 derece geri bildirim ölçümü gibi yöntemler bulunur.

Hedef bazlı ölçüm yöntemi, işletmenin stratejik hedefleri ve çalışan hedefleri doğrultusunda performans hedeflerinin belirlenmesiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde, çalışanların belirlenen hedeflere ne kadar yakın olduğu ve bu hedeflere ne kadar katkı sağladığı ölçülür.

Davranışsal ölçüm yöntemi ise, çalışanların işletme kültürüne, etik değerlere ve performans standartlarına uyumunu ölçer. Bu yöntemde, çalışanların işletme içerisindeki davranışları ve iş etiği değerlendirilir.

360 derece geri bildirim ölçümü, bir çalışanın performansını değerlendirmede, sadece doğrudan yöneticisi tarafından yapılan değerlendirmeler yerine, diğer çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları tarafından da değerlendirmelerin yapılmasını içerir.

PIR değeri işveren tarafından nasıl değerlendirilir?

İşverenler, “position in range” verilerini kullanarak, çalışanların performanslarını değerlendirir ve bu değerlendirmeleri doğru bir şekilde yaparak, çalışanların kariyerlerindeki ilerlemeleri, ödüllendirilmeleri ve gelişimlerine yönelik stratejiler belirleyebilirler. Bu veriler ayrıca, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan yetenekleri ve kaynakları da belirlemede kullanılabilir.

Sonuç olarak, “position in range” terimi, işletmelerin performans değerlendirme sistemleri tarafından kullanılan bir terimdir. Bu terim, çalışanların performanslarını, belirlenen hedeflere göre nerede olduğunu gösterir. Bu veriler, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, işletmeler çalışanların performanslarını objektif ve adil bir şekilde değerlendirebilirler. İşverenler, performans değerlendirme sistemlerinde hedef bazlı ölçüm, davranışsal ölçüm ve 360 derece geri bildirim ölçümü gibi yöntemleri kullanarak “position in range” verilerini toplarlar. Bu veriler, çalışanların hedeflere ne kadar yakın olduğu ve bu hedeflere ne kadar katkı sağladığı, işletme kültürüne uyumu, etik değerleri ve performans standartlarına uyumu gibi ölçümlerle belirlenir.

İşverenler, “position in range” verilerini kullanarak, çalışanların performanslarına göre kariyerlerinde ilerlemelerini, ödüllendirilmelerini ve gelişimlerine yönelik stratejiler belirleyebilirler. Bu veriler ayrıca, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan yetenekleri ve kaynakları da belirlemek için kullanılabilir.

Performans değerlendirme sistemlerinde kullanılan yöntemler ve ölçümler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Ancak, doğru bir şekilde uygulandığında, bu sistemler işletmelerin performanslarını artırmalarına, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmalarına ve işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

İşverenlerin, performans değerlendirme sistemlerinde “position in range” verilerini kullanırken, adil ve objektif bir yaklaşım sergilemeleri önemlidir. Çalışanların performanslarının doğru bir şekilde ölçüldüğünden emin olmak için, işverenler, performans değerlendirme sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmeli ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmalıdırlar.

Sonuç olarak, “position in range” terimi, işletmelerin performans değerlendirme sistemlerinde kullanılan bir terimdir. Bu terim, işverenlerin çalışanların performanslarını objektif ve adil bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. İşverenler, performans değerlendirme sistemleri ile “position in range” verilerini kullanarak, çalışanların kariyerlerindeki ilerlemeleri, ödüllendirilmeleri ve gelişimlerine yönelik stratejiler belirleyebilirler.

Ben OLKANDO

2005 Yılından bu zamana kadar çalışmış olduğum ülkeler, sektörler farklılık gösterse de daima Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği alanında hizmet verdim. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunuyum. İş hayatında tecrübe edindiğim bilgileri burada sizinle paylaşıyorum.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments